رنگ های ترافیکی
این رنگ ها بر پایه اکریلیک برای کاربرد در سطوح سیمانی و آسفالت مناسب بوده و یک فیلم سخت و با دوام همراه با مقاومت سایشی خوب را روی سطح ایجاد می نماید و دارای زمان خشک شدن سریع و چسبندگی عالی و مقاومت در برابر شرایط جوی به ویژه در مناطقی با آب و هوای معتدل می باشد. رنگ های مخصوص جدول بر پایه رزین های آلکیدی ساخته شده و جهت استفاده روی سطوح سیمانی مناسب تر هستند و این رنگ ها در زمان کوتاه خشک شده و دارای پوشش چسبندگی خوبی روی سطوح می باشد.
کد محصول نام محصول کاربرد درصد جامع حجمی دانسیته gr/c㎥ ضخامت فیلم خشک ㎡/Kg پوشش تئوری درصد اختلاط (وزنی) تینر
MAX-6-30-1-00-6 ترافیک اکریلیک ترموپلاست به عنوان یک پوشش رویه جهت سطوح آسفالت ، آجری، بتنی و سیمانی برای فضاهای داخلی ساختمان ها به کار می رود 58%±3 1/7±0/1 200-600 1/5-2/5 MAX-T-630
MAX-6-35-1-00-6 ترافیک دو جزئی ترموست برای مصارف بر روی آسفالت و بتن، خصوصا جهت خط کشی عابر پیاده و سرعت گیر ها مناسب می باشد 96%±2 1/8±0/1 1000-3000 0/5-1 100-1/5

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید