پوشش های حفاظتی بر پایه رزین های آلکید ملامین
رنگ های آلکید ملامین مکث از مناسب ترین رزین های آلکیدی کوتاه روغن تهیه شده است و با استفاده از رزین های اوره فرمالدئید و ملامین فرمالدئید (بسته به نوع مصرف) در دمای کوره سخت می شوند. این رنگ ها در طیف وسیعی از کوره ها از لحاظ تنوع دمایی و زمان اقامت در کوره می توانند پخت شوند. چسبندگی، سختی، ضربه پذیری، مقاومت در برابر زردگرایی، حفظ برق براقیت بالا مصرف آن در پوشش سطوح فلزی در صنایع مختلف به خصوص صنایع لوازم خانگی امکان پذیر می نماید.
نوع آلکید-اوره به عنوان رنگ های آستری و نوع آلکید-ملامین جهت پوشش نهایی توصیه می شود.
کد محصول نام محصول کاربرد درصد جامع حجمی دانسیته gr/c㎥ ضخامت فیلم خشک ㎡/Kg پوشش تئوری درصد اختلاط (وزنی) تینر
MAX-5-21-1-00-1 آلکید ملامین رویه براق این پوشش به عنوان رنگ رویه جهت رنگ آمیزی محصولات مختلف صنعتی مانند تابلوبرق، پوسته خارجی قطعات الکترونیک، میز و صندلی و سایر قطعات و صنایع فلزی به کار می رود 43%±3 1/01±0/1 30-50 6-8 MAX-T-521
MAX-5-21-7-00-6 آلکید ملامین پرایمر به عنوان پرایمر جهت رنگ آمیزی محصولات مختلف مانند تابلو برق، پوسته خارجی قطعات الکترونیک و میز وصندلی و… 53%±3 1/5±0/1 40-60 4-6 MAX-T-521
MAX-5-24-1-00-1 پلی استر کوره ای براق به عنوان لایه نهایی با چسبندگی بر روی فلز خصوصا برای پوشش دادن صنایع مثل خودرو سازی لوازم خانگی و … به کار می رود 44%±3 1/1±0/1 40-60 6-8 MAX-T-524
MAX-5-25-1-00-1 کوره ای اکریلیک براق به عنوان لایه نهایی با چسبندگی بر روی فلز خصوصا برای پوشش دادن صنایع خودرو سازی، لوازم خانگی و… به کار می رود 43%±3 1/1±0/1 40-60 6-8 MAX-T-525

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید