پوشش های حفاظتی بر پایه رزین های آلکید هواخشک
یکی از متداول ترین رنگ های مصرفی در صنایع مختلف محصولاتی بر پایه رزین های آلکید هواخشک می باشند. این پوشش ها بر اساس شرایط و محیط کاربرد، زمان خشک شدن، قابلیت انعطاف پذیری، دوام فیلم رنگ، مقاومت در برابر آب و مواد شیمیایی و سایر عوامل می باشند. این پوشش ها در چهار گروه کاربردی آستری با انواع پیگمنت های ضدخوردگی (نظیر اکسید آهن، فسفات روی، کرومات روی و سرنج) رنگ های میانی و رنگ های رویه در محیط هایی با شرایط خوردندگی میانه بر روی انواع سازه ها و سطوح فلزی، سیمانی، گچی و ... مورد مصرف قرار می گیرد.
کد محصول نام محصول کاربرد درصد جامع حجمی دانسیته gr/c㎥ ضخامت فیلم خشک ㎡/Kg پوشش تئوری درصد اختلاط (وزنی) تینر
MAX-7-00-1-00-1 آلکیدی هواخشک براق به عنوان پوشش خیلی براق بر روی پرایمر آلکیدی سطوح فلزی صنعتی مانند موتور های صنعتی اتومبیل ها، واگن ها، کانتینر هاو غیره به کار می رود 48%±2 1/13±0/1 50-70 6-7 MAX-T-718
MAX-7-00-1-00-1-0248 جلای آلکیدی از این محصول برای ایجاد براقیت و افزایش طول عمر سطوح چوبی و رنگ رویه آلکیدی استفاده می گردد عمده مصرف این جلا در صنایع مبل و صنایع چوبی می باشد 38%±3 0/98±0/05 30-50 10-12 ㎡/lit MAX-T-718
MAX-7-00-1-00-3 آلکیدی هواخشک رویه صنعتی به عنوان پوشش رویه برای داخل و خارج سطوح فلزی، چوبی و سنگی به کار می رود 52%±2 1/48±0/1 40-60 5-6 MAX-T-718
MAX-7-20-1-12-3 آلکیدی هواخشک رویه نیمه براق به عنوان یه پوشش رویه برای داخل و خارج سطوح فلزی، ماشین آلات، کابینت و لوازم فلزی به کار می رود 54%±3 1/53±0/1 40-50 5-6 MAX-T-718
MAX-7-00-1-00-5 آلکیدی هواخشک رویه نیمه مات به عنوان پوشش بر روی پرایمر آلکیدی سطوح فلزی، صنعتی مانند موتورهای صنعتی، اتومبیل ها، واگن ها، کانتینر ها و غیره به کار می رود 61%±2 1/6±0/1 50-70 4-5 MAX-T-718
MAX-7-00-1-00-6 آلکیدی هواخشک رویه مات برای مصرف بر روی سازه های فلزی مهندسی، پل ها، ماشین سازی و انبارها به کار می رود . در مقابل عوامل محیطی نیمه صنعتی مرطوب و شرجی و محیط های شرجی مورد استفاده قرار می گیرد 65%±3 1/7±0/1 50-70 4-5 MAX-T-718
MAX-7-00-7-00-6 آلکیدی پرایمر به عنوان لایه اول برای مصرف بر روی سازه های فلزی در مقابل عوامل محیطی نیمه صنعتی، مرطوب و شرجی و محیط های شهری مورد مصرف قرار گرفته است به کار می رود 66%±3 1/7±0/1 50-70 3/5-4/5 MAX-T-718
MAX-7-00-7-08-6 آلکیدی هواخشک پرایمز زینک فسفات به دلیل غیر سمی بودن فسفات روی مصرف فراوانی در محیط ها و صنایع بهداشتی دارد 65%±3 1/65±0/1 50-70 4-5 MAX-T-718
MAX-7-12-7-00-6 بیتومینی در مواردی که رنگ در معرض پوشش آب یا غوطه ور شدن در آب صورت می گیرد به عنوان عایق سطح را از محیط آبی کاملا جدا کرده در مخازن و لوله های زیرزمینی و غیره استفاده می شود 65%±2 1/63±1 100-150 3-4 MAX-T-718
MAX-8-19-1-00-1 آلکیدی هواخشک براق (مدیوم اویل) به عنوان پوشش خیلی براق بر روی پرایمر آلکیدی سطوح فلزی صنعتی مانند موتور های صنعتی اتومبیل ها، واگن ها، کانتینر هاو غیره به کار می رود قابل مصرف در محیط های شرجی 45%±2 1/1±0/1 40-60 6-7 MAX-T-718

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید