پوشش های حفاظتی بر پایه رزین های اپوکسی پایه حلال
این سری از تولیدات شرکت مکث بر پایه رزین های اپوکسی و بر اساس نوع هاردنر (سخت کننده) به دو دسته پلی آمید و پلی آمین تقسیم می گردند. رنگ های اپوکسی با هاردنر پلی آمید عمدتا در مقابل عوامل شیمیایی مقاومت بهتری از خود نشان داده و محصولات دارای چسبندگی بسیار خوب بر روی طیف وسیعی تز سطوح از جمله انواع فلزات، چوب، سیمان و سفال را دارا بوده و مقاومت های فیزیکی و شیمیایی عالی آن ها، گستره وسیع کاربرد این پوشش ها را سبب گردیده است. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که رنگ های رویه اپوکسی به دلیلی عدم پایداری مناسب در برابر اشعه ماورای بنفش خورشید (UV) جهت مصرف مصرف در محیط های به دور از تابش مستقیم پیشنهاد می گردد.
کد محصول نام محصول کاربرد درصد جامع حجمی دانسیته gr/c㎥ ضخامت فیلم خشک ㎡/Kg پوشش تئوری درصد اختلاط (وزنی) تینر
MAX-3-04-1-00-1 اپوکسی براق به عنوان لایه نهایی برای سطوح فولادی بتنی در شرایط جوی صنعتی و دریایی در برابر UV و نور خورشید توصیه نمی گردد 50%±3 1/15±0/1 40-70 5-6 4Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-1-00-1-0248 اپوکسی براق (کلر) براق کننده سطح محافظ رنگ رویه جهت رنگ کف انبارها و سالن تولید و تجهیزات حساس و غیره در معرض روغن ها و گریس ها قرار دارد 43%±3 0/98±0/05 40-50 8-10 2lit/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-1-00-3 اپوکسی رویه صنعتی به عنوان لایه نهایی برای سطوح فولادی بتنی در شرایط جوی صنعتی و دریایی در برابر UV و نور خورشید توصیه نمی گردد 54%±3 1/5±0/1 60-80 5-6 5Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-1-00-8 اپوکسی نیمه براق به عنوان لایه نهایی برای سطوح فولادی بتنی در شرایط جوی صنعتی و دریایی در برابر UV و نور خورشید توصیه نمی گردد 57%±3 1/55±0/1 60-80 4-5 5Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-1-00-5 اپوکسی نیمه رویه مات به عنوان لایه نهایی در سیستم های پوششی حفاظتی داخل مخازن و تونل ها 60%±3 1/6±0/1 60-80 4-5 5Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-1-00-6 اپوکسی رویه مات به عنوان لایه نهایی برای سطوح فولادی بتنی در شرایط جوی صنعتی و دریایی در برابر UV و نور خورشید توصیه نمی گردد 60%±2 1/5±0/05 100-120 4-5 6Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-1-00-2 اپوکسی رویه H.B به عنوان پوشش رویه برای محافظت سطوح فولادی و بتنی در محیط های خورنده به کار می رود 63%±2 1/85±0/1 80-120 3/5-5 6Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-1-02-5 اپوکسی رویه کولتار پوشش محافظتی فلز و بتن در شرایط خورنده سخت در پایه های دریایی، مهندسی، گوی های شناور، کرجی ها، کارخانه های فاضلاب، قسمت زیرین مخازن روغن، مخازن شن قسمت هایی از تاسیسات که در زیر خاک قرار می گیرند یا با سطح زمین در تماس هستند به کار می رود 59%±2 1/65±0/1 150-200 3-4 5Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-51-4-03-6 اپوکسی پلی آمید و آمین به عنوان لایه میانی در سیستم های پوششی برای حفاظت از تاسیسات صنعتی در مجاورت محیط های اسیدی 65%±2 1/68±0/1 100-200 3-4/5 10Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-05-1-00-3 اپوکسی پلی آمین مخصوص آب آشامیدنی به عنوان لایه نهایی مخازن و لوله های فلزی و بتنی که در تماس با آب آشامیدنی قرار دارند 58%±2 1/65±0/05 120-150 3-4 5Kg/1lit
MAX-3-05-1-28-3 اپوکسی رویه ضد اسید به عنوان لایه نهایی برای محافظت سطوح فولادی و بتنی در شرایط جوی صنعتی و دریایی و محیط های اسیدی 58%±2 1/53±0/1 80-120 4-5 5Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-05-1-16-5 اپوکسی گلاس فیلیک لایه نهایی در سیستم های پوششی برای حفاظت از تاسیسات صنعتی متانند کانال ها، داکت ها و اسکلت های فلزی که در معرض گازها و ترشح مواد شیمیایی خورنده می باشند 75%±2 1/8±0/1 250-500 2-3 5Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-52-1-03-3 اپوکسی فنولیک و آمین به عنوان لایه نهایی در سیستم های پوششی برای حفاظت از سیستم های صنعتی در مجاورت محیط های اسیدی 58%±2 1/55±0/1 100-250 2/5-4 8Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-42-1-00-3 اپوکسی فنولیک به عنوان لایه در سیستم های پوششی برای حفاظت از تاسیسات صنعتی مانند کانال ها، داکت ها و اسکلت های فلزی که در معرض گازها و ترشح مواد شیمیایی خورنده می باشد به کار می رود 60%±2 1/55±0/1 100-250 2-4 10Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-4-00-6 اپوکسی میانی به عنوان پوشش دریایی در سازه های صنعتی و دریایی بر روی سظوح فلزی و بتنی به کار می رود 5%±2 1/65±0/1 80-120 4-5 6Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-4-04-6 اپوکسی میانی M.I.O برای محافظت سطوح فلزی در پالایشگاه فاضلاب ها، پل ها، مخازن خطوط لوله و سایر سطوح فلزی 58%±2 1/75±0/1 100-150 3/5-4/5 7Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-4-00-2 اپوکسی میانی H.B به عنوان پوشش H.B برای محافظت سطوح فولادی و بتنی در محیط های خورنده به کار می رود 63%±2 1/8±0/1 100-150 3/5-4/5 6Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-4-04-2 اپوکسی میانی M.I.O H.B به عنوان پوشش میانی برای محافظت سطوح فولادی و بتنی در محیط های خورنده به کار می رود(در صنایع دریایی سکوها و تاسیسات حفاری) 63%±2 1/85±0/1 100-150 3-4 7Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-7-00-6 اپوکسی پرایمر به عنوان پرایمر ضد خوردگی بر روی سطوح فلزی در سیستم های اپوکسی به کار می رود 58%±2 1/7±0/1 70-90 3/5-5/5 6Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-7-05-6-1054 اپوکسی پرایمر اخرائی به عنوان پرایمر ضد خوردگی بر روی سطوح فلزی در سیستم های اپوکسی به کار می رود (مورد مصرف در سیستم آب آشامیدنی به علت غیرسمی بودن) 57%±2 1/6±0/1 70-90 4-5 6Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-7-08-6 اپوکسی پرایمر اخرائی متالیک به عنوان پرایمر ضد خوردگی در سیستم های دریایی و مخازن اپوکسی و پلی اورتان به کار می رود 58%±2 1/65±0/1 70-90 4-5 6Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-7-08-6 اپوکسی پرایمز زینک فسفات به عنوان پرایمر ضد خوردگی در سیستم های اپوکسی و پلی اورتان به کار می رود 60%±2 1/72±0/1 60-80 3/5-4/5 6Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-7-02-6 اپوکسی پرایمر کولتار پوشش محافظتی فلز و بتن در شزایط خورنده سخت در پایه های دریایی، مهندسی، گوی های شناور، کرجی ها، کارخانه های فاضلاب، قسمت زیرین مخازن روغن، مخازن شن قسمت هایی از تاسیسات که در زیر خاک قرار می گیرند یا با سطح زمین در تماس هستند به کار می رود 65%±2 1/75±0/1 100-400 2-4 6Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-7-09-6-0001 اپوکسی پرایمز زینک ریچ به عنوان پرایمر ضد خوردگی در سیستم های اپوکسی و پلی اورتان به کار می رود 65%±2 3/3±0/1 70-90 1/6-2 10Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-04-7-09-6-0009 اپوکسی پرایمز زینک ریچ به عنوان پرایمر ضد خوردگی در سیستم های اپوکسی و پلی اورتان به کار می رود 60%±2 2/5±0/1 70-90 2-2/5 10Kg/1lit MAX-T-304-2
MAX-3-05-8-00-6-1054 اپوکسی بتونه جهت یکنواخت کردن سطح برای رنگ آمیزی سطوح ناهموار، ترک خوردگی و سطوح جوشکاری شده توسط آن پر گردیده تا پوشش رویه به حالت یکنواخت روی سطح ایجاد گردد 1 1/98±0/1 100-500 بسته به ضخامت 2Kg/1Kg
MAX-3-06-1-00-3 اپوکسی استر هواخشک به عنوان لایه نهایی برای محافظت های سطوح فلزی و بتنی در شرایط صنعتی و دریایی به کار می رود 51%±2 1/45±0/1 50-70 4-5/5 MAX-T-304-2

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید