پوشش های حفاظتی بر پایه رزین های پلی اورتان
پوشش های پلی اورتان به صورت دو جزئی بر اساس رزین های پلی ال و هاردتر (سخت کننده) با ایزو سیانات آلیفاتیک قابل عرضه می باشند. ثبات فام، براقیت و قدرت حفظ آن، مقاومت در برابر تابش اشعه ماورای بنفش و همچنین مقاومت مناسب در برابر تغییرات جوی و درجه حرارت، استفاده از این پوشش را به صورت لاک و یا رنگ لایه نهایی در صنایع مختلف همچون صنایع هواپیمایی، خودروسازی، نیروگاه ها، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، کشتی سازی، سکوهای خارج از آب و... به تنهایی و یا روی سیستم های اپوکسی ممکن ساخته است. استفاده از این پوشش در محیط های حاد شیمیایی نظیر محیط های در معرض اسیدهای معدنی توصیه نمی گردد.
کد محصول نام محصول کاربرد درصد جامع حجمی دانسیته gr/c㎥ ضخامت فیلم خشک ㎡/Kg پوشش تئوری درصد اختلاط (وزنی) تینر
MAX-2-01-1-00-1 پلی اورتان رویه براق بعنوان رنگ رویه محافظتی برای حفاظت سازه های فلزی مانند کارخانه های شیمیایی، کاغذسازی، سکوهای ساحلی، پالایشگاه ها، پتروشیمی و مخازن 45%±2 1/1±0/1 40-50 6-7 4Kg/1lit MAX-T-201
MAX-2-01-1-00-1-0248 پلی اورتان (کلر) به عنوان لایه محافظتی با براقیت بالا برای حفاظت در صنایع خودرو موتور سازی و چوب 38%±2 1±0/05 40-50 8-12 2lit/1lit MAX-T-201
MAX-2-01-1-00-3 پلی اورتان رویه صنعتی بعنوان رنگ رویه محافظتی برای حفاظت سازه های فلزی مانند کارخانه های شیمیایی، سکوهای ساحلی، پالایشگاه ها، پتروشیمی و مخازن 52%±2 1/4±0/1 40-60 6 5Kg/1lit MAX-T-201
MAX-2-01-1-00-8 پلی اورتان رویه نیمه براق بعنوان رنگ رویه محافظتی برای حفاظت سازه های فلزی مانند کارخانه های شیمیایی، سکوهای ساحلی، پالایشگاه ها، پتروشیمی و مخازن 56%±2 1/48±0/1 40-60 4-5 5Kg/1lit MAX-T-201
MAX-2-01-1-00-5 پلی اورتان رویه نمیه مات بعنوان رنگ رویه محافظتی برای حفاظت سازه های فلزی مانند کارخانه های شیمیایی، سکوهای ساحلی، پالایشگاه ها، پتروشیمی و مخازن 60%±2 1/52±0/1 50-70 4-5 5Kg/1lit MAX-T-201
MAX-2-01-1-00-6 پلی اورتان رویه مات بعنوان رنگ رویه محافظتی برای حفاظت سازه های فلزی مانند کارخانه های شیمیایی، سکوهای ساحلی، پالایشگاه ها، پتروشیمی و مخازن 64%±2 1/58±0/1 50-70 3/5-4/5 6Kg/1lit MAX-T-201
MAX-2-01-7-00-6 پرایم پلی اورتان محافظ سازه فلزی و مقاومت بالا در برابر خوردگی بالا مانند کارخانه های شیمیایی و… 67%±2 1/6±0/1 50-70 3/5-4/5 6Kg/1lit MAX-T-201
MAX-2-01-1-32-5 پلی اورتان استخری به عنوان رنگ رویه محافظتی برای حفاظت سازه های فلزی و بتنی 60%±2 1/55±0/1 50-60 5-5 5Kg/1lit MAX-T-201

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید