کلیه محصولات طبق سفارش بسته بندی میشود

ردیف

پلی اورتان ها

کاربرد

بسته بندی

1

MAX-2-01-1-00-1

پلی اورتان رویه  براق

اتومبیل ، هواپیما، واگن قطار

کوارت ، گالن ، حلب

2

MAX-2-01-1-00-1-0248

پلی اورتان رویه کلیر

اتومبیل ، هواپیما، واگن قطار

3

MAX-2-01-1-00-3

پلی اورتان رویه صنعتی

سازهای صنعتی و دریائی

4

MAX-2-01-1-005

پلی اورتان رویه

5

MAX-2-01-5-00-1

پلی اورتان پوشش کف

6

MAX-2-01-7-00-6

پلی اورتان پرایمر

ردیف

اپوکسی پلی آمید

1

MAX-3-04-1-00-1

اپوکسی رویه براق

2

MAX-3-04-1-00-1-0248

اپوکسی براق کلیر

3

MAX-3-0 4-1-00-3

اپوکسی رویه صنعتی

4

MAX-3-04-1-00-6

اپوکسی رویه مات

5

MAX-3-04-1-02-2

اپوکسی میانی کولتارHB

6

MAX-3-04-1 -02-5

اپوکسی میانی کولتار

7

MAX-3-04-4-00-2

اپوکسی میانیH.B

8

MAX-3-04-4-00-6

اپوکسی میانی

9

MAX-3-04-4-04-2

اپوکسی میانی MIO (H.B)

10

MAX-3-04-4-04-6

اپوكسي میانی

11

MAX-3-04-7-00-6

اپوکسی پرایمر

12

MAX-3-04-7-00-6-0000

اپوکسی سیلر مخصوص بتون

13

MAX-3-04-7-02-6

اپوکسی پرایمر کولتار

14

MAX-3-04-7-05-6

اپوکسی پرایمر اخرائی

15

MAX-3-04-7-07-6

اپوکسی پرایمر زینک کرومات

16

MAX-3-04-7-08-6

پوکسی پرایمر زینک فسفات

17

MAX-3-04-7-09-6/P2

اپوکسی پرایمر زینک ریچ  دو جزيي

18

MAX-3-04-7-09-6/P3

اپوکسی پرایمر زینک ریچ سه جزيي

19

MAX-3-04-7-20-6

اپوکسی پرایمر سرنجی

20

MAX-3-04–7–26–6

اپوكسي کولتار

ردیف

اپوکسی

1

MAX-3-05-1-00-3

اپوکسی رویه  (آب آشاميدني(

2

MAX-3-05-1-03-3

اپوکسی رویه فنوليك

3

MAX-3-05-1-16–5

اپوكسي رویه  گلاس فلك

4

MAX-3-05-4-03-6

اپوکسی پرایمر فنوليك

5

MAX-3-05-5-00-1

اپوکسی پوشش كف

6

MAX-3-05-5-00-1-0248

اپوکسی پوشش كف (ورني(

7

MAX-3-05-7-03-6

اپوکسی پرایمر فنوليك

8

MAX-3-05–8-00-6

اپوكسي بتونه

9

MAX-3-06-1-00-3

اپوكسي اِستر هواخشك

10

MAX-3-06-7-09-6

اپوكسي اِستر

ردیف

رنگهای فوری

1

MAX-4-15-1-00-1

فوري اتومبيلي  –سلولزي

2

MAX-4-16-1-00-6

آلكيدي سريع خشك

ردیف

رنگهای کوره ای

1

MAX-5-21-1-00-1

کوره ای آلکید ملامین

2

MAX-5-21-7-00-6

کوره ای آلکید ملامین

3

MAX-5-24-1-00-1

پلي اِستر كوره اي

4

MAX-5-25-1-00-1

كوره اي اكريليك

ردیف

مقاوم حرارتی

1

MAX-6-27-7-09-6/P3

زينك اتيل سيليكات (سه جزئی(

2

MAX-6-29-1-25-5

سیلیکونی نسوز 250درجه

3

MAX-6-29-1-30–5

سیلیکونی نسوز 300درجه

4

MAX-6-29-1-40–5

سیلیکونی نسوز 400درجه

5

MAX-6-29-1-65-5

سیلیکونی نسوز  650درجه

6

MAX-6-29-7-09-6

سیلیکونی نسوز  با پودر روی

ردیف

وینیلی

1

MAX-6-28-7-07-6

واش پرايمر

2

MAX-6-31–1-00-3

کلروکائوچو رویه

3

MAX-6-31-1-14-6

کلروکائوچو رویه ضد خزه

4

MAX-6-31–4-00-6

کلروکائوچو پرایمر

5

MAX-6-31–7-00-6

کلروکائوچو پرایمر

6

MAX-6-31-7-05-6

کلروکائوچو پرایمر اخرائی

7

MAX-6-31-7-07-6

کلروکائوچو پرایمر زينك كرومات

8

MAX-6-31-7-20-6

کلروکائوچو پرایمر سرنجی

9

MAX-6-34-1-00-1

وینیلی رویه

10

MAX-6-34-4-00-6

وینیلی میانی

11

MAX-6-34-7-07-6

وینیلی پرایمر زينك كرومات

12

MAX-6-34-7-20-6

وینیلی پرایمر سرنجي

ردیف

ترافیک

1

MAX-6-30-1-00-6

ترافیک سرد

2

MAX-6-35–1–00-6

ترافیک دوجزئی

ردیف

آلکیدی هواخشک

1

MAX-7-00-1-00-1

آلكيدي هواخشك رویه براق

2

MAX-7-00-1-00-1-0248

آلكيدي کلیر رویه براق

3

MAX-7-00-1-00-3

آلكيدي هواخشك رویه صنعتي

4

MAX-7-00-1-00-5-0083

آلكيدي هواخشك رویه نقره اي

5

MAX-7-00-1-00-6

آلكيدي هواخشك رویه مات

6

MAX-7-00-1-27–3

پایلوت رویه

7

MAX-7-00-4-00-6

آلكيدي میانی هواخشك

8

MAX-7-00-4-00-6-0080

آلكيدي میانی هواخشك نقره ای

9

MAX-7-00-4-04-6

آلكيدي میانی هواخشك MIO

10

MAX-7-00-7-00-6

آلكيدي پرایمرهواخشك

11

MAX-7-00-7-04-6

آلكيدي پرایمر هواخشك MIO

12

MAX-7-00-7-05-6

آلكيدي پرایمر هواخشك اخرايي