مدیر عامل

آقای حسن نعمتی


modir

مدیر کارخانه

آقای مسعود نعمتی


مدیر فروش

خانم فریبا صفری

شماره تلفن همراه : 09123938751

faribasafari58@gmail.com


خانم زینلیان مدیر بازرگانی (1)

مدیر بازرگانی

خانم مریم زینلیان


 
photo_2016-06-07_16-21-48
« 1 از 8 »